• NAZWA: BUDYNEK BIUROWY Z CZ. SOCJALNĄ PRZY HALI MAGAZYNOWEJ
  • LOKALIZACJA: TRZEBNICA
  • POWIERZCHNIA: 150 m2
  • PROGRAM UŻYTKOWY:  2 PRACOWNIKÓW BIUROWYCH + 2 PRACOWNIKÓW HALI MAGAZYNOWEJ
  • INWESTOR: OS. PRYWATNA
  • STATUS: PROJEKT BUDOWLANY
  • PROJEKT: 2020
  • RELIZACJA: BUDOWLA PLANOWANA NA ROK 2021
  • AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. KATARZYNA MATYSIAK-SAMULSKA
  • PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIĄ ZARZECZNI.COM