• NAZWA: PROJEKT KUCHNI W BUDYNKU MIESZKALNYM
  • LOKALIZACJA: POWIAT TRZEBNICKI
  • POWIERZCHNIA: 11 m2
  •  PROGRAM UŻYTKOWY:  KUCHNIA DLA RODZINA 2+1
  • INWESTOR: OS. PRYWATNA
  • STATUS: KONCEPCJA (dwa warianty) OSTATECZNA WERSJA: PROJEKT WYKONAWCZY
  • PROJEKT: 2020
  • RELIZACJA: W REALIZACJI
  • AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. KATARZYNA MATYSIAK-SAMULSKA