• NAZWA: BUDYNEK MIESZKALNY, JEDNORODZINNY
  • LOKALIZACJA: KOSZYCE WIELKIE
  • POWIERZCHNIA: 130 m2
  • PROGRAM UŻYTKOWY: RODZINA 2+2
  • INWESTOR: OS. PRYWATNA
  • STATUS: PROJEKT BUDOWLANY
  • PROJEKT: 2020
  • RELIZACJA: PLANOWANA BUDOWA 2021
  • AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. KATARZYNA MATYSIAK-SAMULSKA
  • PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIĄ ZARZECZNI.COM