• NAZWA: BUDYNEK MIESZKALNY, JEDNORODZINNY
  • LOKALIZACJA: DŁUGOŁĘKA
  • POWIERZCHNIA: 150 m2
  •  PROGRAM UŻYTKOWY:  RODZINA 2+2
  • INWESTOR: OS. PRYWATNA
  • STATUS: PROJEKT BUDOWLANY
  • PROJEKT: 2020
  • RELIZACJA: W BUDOWIE
  • AUTOR PROJEKTU: mgr inż. arch. KATARZYNA MATYSIAK-SAMULSKA
  • PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIĄ ZARZECZNI.COM